نقد و بررسی نظریه های غایت گرایانه الزام سیاسی
36 بازدید
محل نشر: الهیات و حقوق » بهار و تابستان 1382 - شماره 7 و 8 (30 صفحه - از 211 تا 240)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مقاله حاضر، فصل سوم از کتاب الزام سیاسی جان هورتن است که به نقد و بررسی نظریه‏های غایت‏گرایانه در توجیه الزام سیاسی می‏پردازد. وجه نام‏گذاری این نظریه‏ها به «غایت‏گرایانه» آن است که الزام را بر اساس نتیجه و یا غایت توجیه می‏کند. البته این نظریه‏ها در تشخیص غایات، میزان اهمیت و ارزش، با یکدیگر اختلاف دارد. از میان اقسام مختلف نظریه‏های غایت‏گرایانه، دو نوع آن؛ یعنی «نفع‏گرایی» و «خیر عمومی» در فلسفه سیاسی معاصر شهرت بیشتری دارد. نفع‏گرایی، نظریه‏ای اخلاقی است که در شکل ساده‏اش، درستی یک عمل را در افزایش منفعت و شادکامی، مورد قضاوت قرار می‏دهد. نوع دیگر نظریه‏های غایت‏گرایانه، نظریه خیر عمومی است. در نهایت، جان هورتن نظریه‏های نفع‏گرایانه و خیر عمومی را که هر دو، زیرمجموعه نظریه‏های غایت‏گرایانه است، در توجیه الزام سیاسی، محکوم به شکست می‏داند. کلید واژگان: نظریه‏های غایت‏گرایانه، غایت، نفع‏گرایی، نفع‏گرایی قانونی، خیر عمومی.